28 Kasım 2008 Cuma

MALİYE 18 TAKSİTLENDİRMEYE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………Vergi Dairesi Müdürlüğüne
...…..………….
Çok zor durumda olmam nedeniyle dairenize olan borçlarımı defaten ödeme imkanım bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dairenize olan ve Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamına
giren tüm borçlarımın, anılan Tebliğde öngörülen süre ve şekilde tecil ve
taksitlendirilmesini arz ederim.


Tarih-İmza-Kaşe
Vergi Kimlik Numarası * :
T.C. Kimlik numarası :
Adı ve Soyadı/Unvanı :
Adres :
Telefon :
Araç Plaka No :
(Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin)* T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır. Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve
kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine
asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.

Hiç yorum yok: