8 Mayıs 2007 Salı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERS NOTLARI-2

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
1. SSK KAPSAMINDA KESİLECEK HASTALIK PRİMİ %11 DİR. BUNUN %5 İŞÇİDEN %6 SI İŞVERENDEN TAHSİL EDİLİR.
2. SSK KAPSAMINDA ÖLÜM SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN EN AZ 5 YILDAN BERİ SSK LI OLMAK GEREKİYOR.
3. SİGORTALILARIN SİGORTALARI SİFORTALI İŞE ALINDIĞI TARİHTE BAŞLAR.
4. SSK KAPSAMINDA MALÜLLÜK SİGORTASINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ 2/3 ÜNÜ KAYBETMESİ GEREKMEKTE
5. İŞVERENLER İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ 3 NÜSHA OLARAK DÜZENLENİR.
6. ASKERLİK BORÇLANMASI 3 AY İÇİNDE ÖDENİR.
7. İŞ KAZALARI İŞVEREN TARAFINDAN KAZAYI İZLEYEN 2 GÜN İÇİNDE KURUMA BİLDİRİLİR.
8. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUNDA KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ %10 UNU KAYBETMİŞ OLAN SİGORTALIYA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENİR.
9. SSK KAPSAMINDA MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ %20 OLUP BUNUN %11 İ İŞVEREN %9 U İSE İŞÇİ TARAFINDAN ÖDENİR.
10. İŞVEREN TELAFİ ÇALIŞMASINI 2 AY İÇERİSİNDE YAPTIRMAK ZORUNDADIR.
11. İŞVEREN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE SSK YA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.
12. BAĞKUR YASASINA GÖRE BAŞKA BİRİNİN BAKIMINA MUHTAÇ OLAN MALÜL SİGORTALIYA % 75 ORANINDA GELİR BAĞLANIR.
13. BAĞKUR KANUNUNA GÖRE YÖNETİM GİDERLERİ KURUMUN GENEL YILLIK GELİRLERİNİN %10 UNU AŞAMAZ.
14. BAĞKUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALININ ÖDEYECEĞİ PRİM BİLDİRDİĞİ GELİR BASAMAĞININ % 20 SİDİR.
15. BAĞKUR BORÇLARI İLGİLİ BULUNAN AYIN SONUNA KADAR ÖDENİR.
16. BAĞKUR YASASINA GÖRE ÖLÜM AYLIĞI AYLIGA HAK KAZANILDIKTAN SONRAKİ AY BAŞINDAN ÖDENMEYE BAŞLAR.
17. KIDEM TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI 10 YILDIR.
18. İŞ HAYATINDA İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMALARI 7,5 SAATİ GEÇEMEZ.
19. İŞ SÖZLEŞMESİ FES EDİLEN İŞÇİ FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇERİSİNDE İŞ MAHKEMESİNE DAV AÇABİLİR.
20. GECE ÇALIŞMASI EN GEÇ 20 DE BAŞLAYIP EN ERKEN 6 DA SONA EREN VE 11 SAATİ GEÇMEYEN ÇALIŞMADIR.
21. GÜNLÜK YENİ İŞ ARAMA İZNİ 2 SAATTEN AZ OLAMAZ. İŞÇİ İSTERSE BU İZİNLERİNİ BİRLEŞTİREREK KULLANIR.
22. 1-5 YIL ÇALIŞANIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI 14 GÜN 5 İLE 15 YIL ARASI ÇALIŞANLARINKİ İSE 20 GÜN 15 YILDAN FAZLA ÇALIŞANLARINKİ 26 GÜN ÜCRETLİ İZİNLERİ VARDIR.
23. EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARIN TOPLANM %6 ORANINDA ÖZÜRLÜ VE ESKİ YÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VARDIR.
24. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLEN BELGELER 3 ER SURET DÜZENLENİR.
25. İŞÇİ HER HİZMET YILINA KARŞILIK HİZMETİNİ İZLEYEN YIL İÇİNDE KULLANIR.
26. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİLERİN EVLENMELERİNDE 3 GÜNE KADAR VERİLEN İZİNLER ÇALIŞMIŞ GİBİ SAYILIR.
27. 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARIN AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARINA İZİN VERİLMEMİŞTİR.
28. YERALTI İŞLERİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ERKEK ÇOCUKLAR İLE HER YAŞTAKİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMALARI YASAKTIR.
29. KENDİLİĞİNDEN SONA EREN SÖZLEŞME NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI GEREKMİYOR.
30. İŞ HUKUKUNUN KENDİNE ÖZGÜ KAYNAKLARI İŞYERİ YÖNETMELİKLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİDİR. İŞYERİ YÖNETMELİKLERİNİ İŞVEREN HAZIRLAR.
31. İŞVREN VEKİLİ SAYISI SINIRSIZDIR.
32. İŞ KANUNUNA GÖRE GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYANLAR İŞVEREN SAYILMAKTADIRLAR.
33. İŞ KANUNU 3 KİŞİNİN ALTINDAKİ İŞLERDE UYGULANMAZ.
34. SÜRESİ 1 YIL VE DAHA FAZLA OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAZILI OLARAK YAPILMASI ZORUNLUDUR.
35. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 6 AYI GEÇMEMEK ÜZERE YAPILAN SÖZLEŞMELERDİR. GEREKTİĞİNDE EN ÇOK 2 KEZ YENİLENEBİLİR.
36. İŞÇİNİN HİZMET AKDİNİN BORÇLARI İŞVERENİ KORUMA BORCU,BAĞLILIK BORCU,İŞ GÖRME BORCU BİZZAT ÇALIŞMA BORCU DİSİPLİN BORCU İŞVERENLERİN EMİR VE TALİMATLARINA UYMA BORCU
37. İŞVERENİN BORÇLARI ÜCRET ÖDEME BORCU İŞÇİYİ KORUMA BORCU GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMA BORCU EŞİT DAVRANMA BORCU İŞE UYGUN İŞÇİ ÇALIŞTIRMA BORCU
38. İŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİNE KARŞI 1 AY İÇERİSİNDE İŞ MAHKEMESİNE İTİRAZDA BULUNULABİLİR.
39. SÖZLEŞMEYİ DERHAL FESİH SÜRESİ TARAFLARA TANINAN SÜRE 6 İŞ GÜNÜDÜR.
40. ÇALIŞMA BELGESİ İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEN İŞİN ÇEŞİDİNİ VE SÜRESİNİ BELİRTEN BELGEDİR.
41. ÜCRET ZAMAN AŞIMI 5 YILDIR.
42. HER BİR SAAT FAZLA ÇALIŞTIĞI HER SAAT KARŞILIĞINDA BİR SAAT OTUZ DAKİKAYI FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞTIĞI HER SAAT KARŞILIĞINDA BİR SAAT ONBEŞ DAKİKAYI SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANABİLİR.
43. HAFTA TATİL ÜCRETLERİ BİR İŞ KARŞILIĞI OLMAKSIZIN BİR GÜNLÜK TAM ÜCRET ÖDENİR
44. TELAFİ ÇALIŞMASI GÜNDE 3 SAATTEN FAZLA OLAMAZ.
45. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ %1 DEVLET %1 İŞVEREN %1 İŞÇİ TARAFINDAN KARŞILANIR.
46. KURUM TARAFINDAN YAPILAN TEBLİĞATA 1 AY İÇERİSİNDE İŞVEREN TARAFINDAN CEVAP VERİLMEZSE KURUM SİGORTA BİLDİRGELERİNİ REESEN DÜZENMEMEK HAKKINI ELDE EDER.
47. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN ÖNCEKİ 1 YIL İÇİNDE EN AZ 120 GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK GEREKMEKTE
48. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEGİNE HAK KAZANMAK İÇİN SİGORTALININ İŞ KAZASI YADA MESLEK HASTALIĞI DOLAYISI İLE KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ %10 UNU KAYBETMİŞ OLMASI GEREKMEKTE
49. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA SÜREKLİ VE TAM İŞ GÖREMEZLİK HALİNDE YILLIK KAZANCININ %70 İNE EŞİT MİKTARDA GELİR BAĞLANIR.
50. İŞSİZLİK SİGORTASI AYLIKLARINDAN YARARLANMAK İÇİN SON 3 YIL İÇİNDE EN AZ 600 GÜN İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMİŞ OLMAK GEREKİYOR.
51. İŞSİZLİK SİGORTASI SO 4 AYLIK PRİME ESAS ORTALAMA NET KAZANCININ %50 Sİ ESAS ALINIR.
52. ÇALIŞMA GÜCÜNÜN EN AZ 2/3 ÜNÜ YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLENLER MALUL SAYILIR.
53. 1800 GÜN VEYA EN AZ 5 YILDAN BERİ SSK LI OLMAK VE HER YIL İÇİN ORTALAMA 180 GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK KOŞULU İLE MALULLUK AYLIĞI BAĞLANMASINDAN YARARLANIR.
54. MALULLUK AYLIĞI BAĞLANMASINA HAK KAZANAN SİGORTALININ ORTALAMA YILLIK KAZANCININ % 60 ININ 1/12 Sİ ORANINDA MALULLUK AYLIĞI BAĞLANIR. BİR BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ İSE ORAN %70 E ÇIKARTILIR.
55. HAK KAZANILAN AYLIK BAĞLAMA ORANI %60 TAN AZ OLAMAZ.
56. TEKRAR İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ 2 SURET DÜZENLENİR.
57. KURUMCA REESEN SAPTANAN PRİM BORÇLARINA KARŞIN İŞVEREN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE KURUM ÜNİTESİNE İTİRAZDA BULUNUR. KURUM ÜNİTESİNE YAPILAN İTİRAZ TAHSİLÂTI DURDURUR.
58. SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINI ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE 2 NÜSHA SİGORTA BİLDİRİM BELGESİ İLE İLGİLİ ÜNİTEYE BİLDİRİR.
59. SİGORTALI HESAP PUSULASI 3 NÜSHA DÜZENLENİR. 2 NÜSHASI KURUMA GÖNDERİLİR 1 NÜSHASI İŞVERENCE SAKLANIR.
60. İŞVEREN SİGORTALI HESAP FİŞİNİ DURUMUN KENDİSİNE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE DÜZENLEYEREK KURUMA VERMESİ GEREKİYOR.
61. İŞVERENLER İŞYERLERİ İLE İLGİLİ BELGELERİNİ 5 YIL SÜRE İLE SAKLAMALARI GEREKMEKTE
62. SSK UYGULAMASINA GÖRE YATARAK TEDAVİ GÖRMESİ HALİNDE VERİLECEK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SİGORTALININ GÜNLÜK KAZANCININ YARISIDIR.
63. SSK UYGULAMASINA GÖRE SİGORTALININ AYAKTA TEDAVİ GÖRMESİ HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ GÜNLÜK KAZANCININ 2/3 Ü ORANINDA VERİLİR.
64. SSK KAPSAMINDA HASTALIK VE ANALIK SİGORTASININ UYGULANMASINDA SİGORTALILIK NİTELİĞİ ÖDENEN PRİMLERİN İLİŞKİN OLDUĞU GÜNÜ İZLEYEN 10 GÜNDEN BAŞLAYARAK YİTİRMİŞ OLUR.
65. SSK KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM YERİ YETKİLİ İŞ MAHKEMELERİDİR. VEYA BU DAVALARA BAKMAKLA YRTKİLİ OLAN MAHKEMELERDİR.
66. SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMEKLE TAHAKKUK EDER. TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE KURUMA ÖDENİR. VEYA AYNI SÜREDE KURUMA İTİRAZDA BULUNULUR.
67. İDARİ PARA CEZALARI NEDENİYLE KURUMA YAPILAN İTİRAZIN OLUMSUZ SONUÇLANMASINDA İŞVEREN 60 GÜN İÇİNDE İDARE MAHKEMESİNE DAVA AÇABİLİR. BU DAVA CEZANIN TAKİBİNİ DURDURMAZ.
68. 5 YIL İÇİNDE İLGİLİYE TEBLİĞ EDİLMEYEN İPC LER ZAMAN AŞIMINA UĞRAR.
69. BİR İŞYERİ DEVİR EDİLMİŞSE DEVİR ALAN İŞVEREN EN GEÇ DEVİR ALDIĞI GÜN KURUMA BİLDİRGE VERMEK ZORUNDADIR.
70. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI NEDENİ İLE KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ %60 INI KAYBEDENLER MALUL SAYILIR.
71. GİRİŞ KESENEĞİ GELİR BASAMAĞININ %25 İ OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
72. İŞ KANUNU İŞYERLERİ İŞVERENLER İŞÇİLER VE İŞVEREN VEKİLLERİNİ KAPSAR.
73. İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA KURULAN İLİŞKİYE İŞ İLİŞKİSİ DENİR.
74. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADA HAFTA AY VEYA YIL GİBİ ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE İŞÇİNİN NE KADAR SÜRE İLE ÇALIŞACAĞINI TARAFLAR BELİRLEMEDİKLERİ TAKTİRDE 20 SAAT KABUL EDİLİR.
75. İŞVERENCE GEÇERLİ NEDEN GÖSTERİLMEDEN YAPILAN FESİHLERDE MAHKEME KARARI VEYA HAKEM KARI VARSA 1 AY İÇERİSİNDE İŞÇİYİ YENİDEN İŞE ALMAK ZORUNDADIR.
76. İŞ KANUNUNA GÖRE 6 GÜN İÇİNDE İŞÇİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK KABUL EDİLMEYEN DEĞİŞİKLİKLER İŞÇİYİ BAĞLAMAZ.
77. İŞVEREN TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMAK İSTEDİĞİNDE EN AZ 30 GÜN ÖNCEDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞ KURUMUNA BİLDİRMEK ZORUNDADIR.
78. İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VERİLMESİ HALİNDE BU ÖDENEK İŞÇİNİN ASIL ÜCRETLERİNDEN MAHSUP EDİLİR.
79. YILLIK ÜCRETLİ İZİN İZNE BAŞLAMADAN PEŞİN ÖDENİR.
80. TELAFİ ÇALIŞMASI GÜNDE 3 SAATTEN FAZLA OLAMAZ.
81. İŞVEREN İŞÇİNİN KİMLİK BİLGİLERİ İLE YASAL OLARAK DÜZENLENEN BELGELERİ İZLEMEK ÜZERE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI TUTAR.
82. EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE BİR VAYE DAHA FAZLA İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLU TUTULMUŞTUR.
83. 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLERİN AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARI YASAKLANMIŞTIR.
84. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ONAYLANIR.
85. İŞ KANUNUNA GÖRE EN AZ 3 KİŞİ İLE YAPILAN İŞLER İŞ KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA TUTULMUŞTUR.
86. İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU İŞ İLİŞKİSİDİR.
87. HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİNE UYGUN YAPILAN SÖZLEŞMELERE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ DENİR.
88. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ YAZILI ŞEKLE TABİ DEĞİLDİR.
89. TÜRKİYEDE EN ÇOK UYGULANAN ÜCRET SİSTEMİ MAKTU AYLIK ÜCRET SİSTEMİDİR.
90. İŞVERENİN İFLASI HACZİ GİBİ DURUMLARDA ÖNCE İŞÇİNİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİN SEBEBİ ÜCRETİN İMTİYAZLI ALACAK OLMASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.
91. İŞÇİNİN HAFTANIN BELLİ GÜNLERİNDE YOĞUN ÇALIŞMASININ KARŞILIĞINDA DİĞER GÜNLERİNİ DİNLENEREK GEÇİRDİĞİ MODELE DENKLEŞTİRME MODELİ DENİR.
92. 15 YAŞINI DOLDURMUŞ OLUPTA 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İŞ KANUNUNA GÖRE GENÇ İŞÇİ SAYILMAKTA
93. 15 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ VE OKULA GİTMEYEN ÇOCUKLAR HAFTADA EN ÇOK GÜNDE 7 HAFTADA EN ÇOK 35 SAAT ÇALIŞABİLİRLER.
94. İŞVERENİN ŞAHSI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK YAPILMIŞ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ VARSA İŞVEREN ÖLÜRDE SÖZLEŞME SONA ERER.
95. İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASI HALİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DENKLEŞTİRME SÜRESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE EN ÇOK 4 AYA KADAR ARTIRILABİLİR.
96. BİR İŞÇİNİN KENDİ KASTIYLA VE İÇKİYE DÜŞKÜNLÜĞÜ NEDENİYLE ARDARDA 3 GÜN VEYA BİR AYDA 5 GÜNDEN FAZLA GELMEZSE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERER.
97. SÜREKLİ SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMINDA ESAS ALINAN SÜRE İŞİN NİTELİK İTİBARİ İLE 30 GÜN SÜRMESİ
98. İŞÇİ HERHANGİ BİR MAZERET GÖSTERMEKSİZİN AYDA 3 İŞ GÜNÜ İŞE GELMEZSE HİZMET AKDİ FES EDİLEBİLİR.
99. İŞVERENLERİN HANGİ ORANDA ÖZÜRLÜ ESKİ YÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRACAĞINA BAKANLAR KURULU KARAR VERİR.
100. İŞ MAHKEMESİ FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİRSE İŞVEREN İŞÇİYE EN ÇOK 4 AYLIK ÜCRETİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR.
101. İŞÇİYİ 1 HAFTADAN FAZLA BİR SÜRE İLE İŞYERİNDE ÇALIŞMASINA ENGEL OLACAK SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE İŞVEREN İŞÇİYE 1 HAFTALIK ÜCRETİNİ YARIM ÖDER.
102. GECE VE GÜNDÜZ POSTASI NÖBETLEŞE ESASININ UYGULANMASI HALİNDE POSTASI DEĞİŞTİRİLECEK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ 6 SAAT DİNLENDİRİLMESİ GEREKİR.
103. İŞ KANUNUNA GÖRE 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLERİ ÇOCUK İŞÇİ OLARAK SAYMAKTADIR.
104. İŞ KANUNUNDA OKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM DÖNEMİNDE GÜNDE EN ÇOK 2 SAAT HAFTADA EN ÇOK 10 SAAT ÇALIŞABİLMESİNİ HÜKME BAĞLAMIŞTIR.
105. İŞVEREN İŞÇİ İSTEDİĞİ TAKDİRDE 4 GÜN YOL İZNİ VERMEK ZORUNDADIR.
106. ÜLKEMİZDE İLK SOSYAL SİGORTA UYGULAMASI 1945 YILINDA UYGULANMIŞTIR.
107. SİGORTALININ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERNE GELİR BAĞLANABİLMESİ İÇİN PRİM KOŞULU ARANMAZ.
108. SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİ HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN 5 YIL İÇİNDE BAŞVURMALARI GEREKİYOR.
109. BORÇ VERME EMEKLİ SANDIĞI TARAFINDAN YAPILAN BİR YARDIM TÜRÜDÜR.
110. SİGORTALIDAN YERSİZ ALINAN PRİMLAR 10 YIL İÇİNDE SİGORTALIYE GERİ VERİLİR.
111. İŞYERİ BİLDİRGESİ 2 NÜSHA DÜZENLENİR.
112. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMASINA İLK GEÇEN DEVLET ALMANYADIR.
113. AVUKATLAR TOPLULUK SİGORTASINA ZORUNLU OLARAK ALINIRLAR.
114. PRİME ESAS ALINACAK GÜNLÜK ÜST SINIR ALT SINIRIN 6,5 KATIDIR.
115. MESLEK HASTALIĞININ AYIRICI UNSURU TEKRARLANAN BİR SEBEPTEN ORTAYA ÇIKMASIDIR.
116. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN PRİM ÖDEME KOŞULU ARANMAMIŞTIR.
117. İŞSİZLİK SİG. YARARLANMAK İÇİN İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLMESİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE İŞKURA BAŞVURMASI GEREKİR.
118. İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İŞ GÖREMEZLİK GÜNÜNÜN 3 GÜNÜNDEN BAŞLAR İLK 2 GÜN İÇİN ÖDENEK YOKTUR.
119. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SONUCU KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ %60 INI KAYBEDENLER MALUL SAYILIR.
120. MALULLUK AYLIĞI SİGORTALININ YILLIK GELİRİNİN %60 ININ 1/12 Sİ ORANINDA BAĞLANIR.
121. EVLENME SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN SİGORTALIYA KENDİSİ İÇİN ÖDENMİŞ PRİMLAEİN ½ Sİ TOPTAN ÖDEME OLARAK İADE EDİLİR.
122. 1 DERECEDE SAKATLIĞI OLANLAR YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMAK İÇİN EN AZ 15 YIL SİGORTALI OLMASI VE 3600 GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
123. 2 DERECEDE SAKAT OLANLARIN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMALARI İÇİN 18 YILDAN BERİ SSK LI OLMALARI VE 4000 GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMALARI GEREKMEKTE
124. SİGORTALI KADININ DOĞUM YAPMASI HALİNDE KENDİSİNE ANALIK İZNİ SÜRESİNCE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÖDENİR.

Hiç yorum yok: