27 Nisan 2007 Cuma

Maliyet Muhasebesi

MALİYET MUHASEBESİ
1. MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI
1. ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN BİRİM MALİYETLERİNİ ÖLÇMEK
2. STOKLARIN DEĞERLERİNİ HESAPLAMAK
3. GELECEĞE YÖNELİK PLANLARIN YAPILMASINA YARDIMCI OLMAK
4. MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMEK.
5. KARAR VERMEK ZORUNDA OLAN YÖNETİCİLERE MALİYETLE İLGİLİ DÜZENLİ ETKİLİ VE GÜVENİLİR BİLGİLER VERMEK.
2. EK MALİYET FAALİYET HACMİNDE YAPILAN BİR DEĞİŞMENİN MALİYETLERDE NEDEN OLDUĞU TÜM DEĞİŞMEYE EK MALİYETLER DENİLMEKTEDİR.
3. BATMIŞ MALİYET BİR KARAR İŞLEMİ SIRASINDA O KARARDAN ETKİLENMEYEN MALİYETLERE BATMIŞ MALİYET DENİR.
4. FIRSAT MALİYET BİR SEÇENEĞİN SEÇİLMESİ NEDENİ İLE VAZGEÇİLEN DİĞER SEÇENEKLERİN KULLANILMASINDAN DOLAYI İŞLETMENİN KAYBETTİĞİ GELİRLERE FIRSAT MALİYETİ DENİLMEKTEDİR.
5. TEKDÜZEN HESAP PLANINDA MALİYET HESAPLARININ 7A SEÇENEĞİ FONKSİYON ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞLARDIR.
6. TEKDÜZEN HESAP PLANINDA MALİYET HESAPLARININ 7B SEÇENEĞİ GİDERLERİN ÇEŞİTLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMIŞLARDIR.
7. ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ MAMÜL VE HİZMET ÜRETİMİNDE MAMULÜN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN HAMMADDELERİN İŞLENDİKLERİ VE ŞEKİL VERİLEREK MAMUL HALE DÖNÜŞTÜKLERİ YERLERDİR.
8. YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİ ESAS ÜRETİM YERLERİNİN FAALİYETİNİ SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİR KISIM GİRDİLERİ ÜRETEN GİDER YERLERİDİR.
9. TEKDÜZEN MUHASEBE PLANINDA GİDERLER ÜRÜNLERE YÜKLENMESİNE GÖRE DİREKT VE ENDİREKT OLMAK ÜZERE 2 YE AYRILMIŞTIR.
10. SABİT GİDERLER BELLİ BİR DÖNEMDE BELLİ BİR KAPASİTE ARALIĞINDA ÜRETİM HACMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ETKİLENMEYEN GİDERLERE SABİT GİDERLER DENİR.
11. SABİT GİDERLER BİRİM BAŞINA DEĞİŞKENDİR YANİ TOPLAM SABİT GİDERLER FAALİYET HACMİ DEĞİŞMELERİNDEN ETKİLENMEZKEN BİRİM BAŞINA SABİT GİDERLER FAALİYET HACMİ İLETERS YÖNLÜ OLARAK DEĞİŞİR.
12. DEĞİŞKEN GİDERLER FAALİYET HACMİNDEKİ DEĞİŞMELERDEN ETKİLENEN GİDERLERDİR. BU ETKİLENME AYNI YÖNDE OLUR.
13. YARI DEĞİŞKEN GİDERLER BİR KISMI SABİT BİR KISMI DEĞİŞKEN OLAN GİDERLERDİR.
14. YARI SABİT GİDERLER BELLİ FAALİYET ARALIĞINDA SABİTKEN FAALİYET ARALIĞI ARTINCA SIÇRAMA YAPAN GİDERLERDİR.
15. EŞ ZAMANLI KAYIT SİSTEMİ BİR İŞLEMİN BİRDEN FAZLA AÇIDAN AYNI ANDA KAYDEDİLMESİ ANLAMINA GELİR.
16. STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ 4 E AYRILIR.
1. İLK GİREN İLK ÇIKAR ( FİFO)
2. SON GİREN İLK ÇIKAR (LİFO)
3. ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ
4. DİĞER STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
17. İŞÇİLİKLER ESAS İŞÇİLİKLER VE YARDIMCI İŞÇİLİKLER OLMAK ÜZERE 2 YE AYRILIR
18. ÜRETİCİ İŞÇİLİKLER ÜRETİMDE DPĞRUDAN DOĞRUYA KULLANILAN TEZGAHIN VEYA MAKİNENİN BAŞINDA BİZZAT ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİKLERİDİR.
19. YARDIMCI İŞÇİLİKLER İSE ÜRETİM FAALİYETİNİN YAPILMASINA KATKIDA BULUNAN İŞÇİLİKLERDİR. BAKIM ONARIM GÜVENLİK İŞÇİLİKLERİ GİBİ
20. İŞLETMENİN ÜRETİM VE BU ÜRETİME BAĞLI HİZMETLER İÇİN YAPILAN DİREK İLK MADDE VE MALZEME VE DİREK İŞÇİLİK DIŞINDA KALAN GİDERLERİN TAMAMI 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABINDA İZLENİR. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ MAMULE YÜKLENME AÇISINDAN ENDİREKT GİDERLERDİR.
21. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABINDA İZLENEN GİDERLER
1. ENDİREK MALZEME GİDERLERİ
2. ENDİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ
3. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
4. DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
5. ÇEŞİTLİ GİDERLER
6. VERGİ RESİM VE HARÇLAR
7. AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
22. 1.DAĞITIM GİDERLERİN GİDER YERLERİNE DAĞITIMIDIR.
23. 2 DAĞITIM YARDIMCI ÜRETİM GİDER YERLERİNDE TOPLANAN GİDERLERİN ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİNE DAĞITIMI DIR.
24. BASİT DAĞITIM YÖNTEMİNDE YARDIMCI HİZMET VE GİDER YERLERİNDE BİRİKEN GİDERLERİN SADECE ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİNE DAĞITILDIĞI DAĞITIM TÜRÜDÜR.
25. KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ YARDIMCI HİZMET VE GİDER YERLERİNDEKİ BİRİKEN GİDERLERİN KENDİSİNDEN SONRAKİ YARDIMCI ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİNE DAĞITILDIĞI DAĞITIM TÜRÜDÜR..
26. 3 DAĞITIM ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİNDE TOPLANAN GİDERLERİN ÜRETİLEN MAMÜLLER VE YARI MAMULLER ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI DIR.
27. MALİYETLERİN SAPTANMA ŞEKLİNE GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ
1. SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ
2. EVRE MALİYET YÖNTEMİ
28. MALİYET KAPSAMINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ
1. TAM MALİYET YÖNTEMİ
2. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ
3. NORMAL MALİYET YÖNTEMİ
4. DİREK (ASAL)MALİYET YÖNTEMİ
29. MALİYETLERİN SAPTANMASI ZAMANINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ
1. FİİLİ ( GERÇEKLEŞMİŞ) MALİYET YÖNTEMİ
2. STANDART MALİYET YÖNTEMİ
30. SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ BELLİ PARTİLER HALİNDE ÜRETİM YAPAN VE HER PARTİDE DİĞERLERİNDEN FARKLI TÜR VEYA NİTELİKTE MAMULLER ÜRETEN İŞLETMELERDE KULLANILIR.
31. EVRE (SAFHA) MALİYET SİSTEMİ BU YÖNTEM BİRBİRİNE BENZER VEYA TEK TİP MAMUL ÜRETEN İŞLETMELERDE UYGULANIR. BİRBİRİNİ İZLEYEN VE BİRBİRİNE BAĞLI AŞAMALARDA SÜREKLİ OLARAK SERİ HALİNDE BİRBİRİNE BENZER NİTELİKTE HOMOJEN MAMUL ÜRETEN İŞLETMELERDE KULLANILIR.
32. TAM MALİYET YÖNTEMİ ÜRETİM MALİYET UNSURLARININ TAMAMINI ÜRÜN MALİYETİNE DAHİL EDEN YÖNTEMDİR. BAŞKA İFADE İLE YÖNTEM ÜRETİMLE İLGİLİ DEĞŞKEN VE SABİT MALİYET UNSURLARININ TAMAMINI ÜRÜN MALİYETİNE DAHİL ETMEKTEDİR. DİREK İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ VE GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN TAMAMI MALİYETE DAHİL EDİLMEKTEDİR.
33. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ ÜRÜN MALİYETİNİN BELİRLENMESİNDE SADECE DEĞİŞKEN NİTELİKTE MALİYET UNSURLARINI DİKKATE ALMAKTADIR. SABİT NİTELİKTEKİ MALİYET UNSURLARI İSE O DÖNEMİN GİDERİ OLARAK KABUL EDİLİR VE SONUÇ HESAPLARINA AKTARILIR.
34. NORMAL MALİYET YÖNTEMİ ÜRÜN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE DEĞİŞKEN NİTELİKTEKİ MALİYET UNSURLARININ TAMAMINI SABİT NİTELİKTEKİ MALİYET UNSURLARININ BİR KISMINI DİKKATE ALIR.
35. DİREK (ASAL) MALİYET YÖNTEMİ ÜRÜN MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA YALNIZCA MAMULE DİREK NİTELİKTE OLAN (DİREK İLK MADDE VE MALZEME VE DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ) MALİYET UNSURLARININ DİKKATE ALMAKTADIR. MAMULE ENDİREK NİTELİKTE OLAN (GENEL ÜRETİM GİDERLERİ) DÖNEM GİDERİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.
36. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİ ÜRÜN MALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞMİŞ MALİYET VERİLERİNE GÖRE HESAPLAYAN BİR YÖNTEMDİR. FİİLİ MALİYET VERİLERİ ANCAK ÜRETİMİN TAMAMLANMASI SONUCUNDA ELDE EDİLİR.
37. STANDART MALİYET YÖNTEMİDE ÜRÜN MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLAN MELİYET VERİLERİ ESAS ALINMAKTADIR. MALİYET VERİLERİ BİLİMSEL TEKNİK VE YÖNTEMLERDEN YARARLANILARAK ÖNCEDEN BELİRLENİR.
38. AYNI ÜRETİM DÖNEMİNDE AYNI ÜRETİM İŞLEM VEYA İŞLEMLERİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN VE HERBİRİ BAŞLI BAŞINA BİR ANA ÜRÜN OLABİLECEK ÇEŞİTLİ MADDELERE ORTAK ÜRÜN DENİR. ORTAK ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
1. AYIRIM NOKTASINA KADAR TEK TEK BELİRLENEMEZLER
2. İŞLETMENİN TEMEL AMACI ORTAK MAMULLERİ ÜRETMEKTİR.
3. AYRIM NOKTASINDAKİ SATIŞ DEĞERLERİ YAN MAMULLERE GÖRE DAHA YÜKSEKTİR.
4. BELİRLİ BİR PİYASA FİYATLARI VARDIR.
39. YAN ÜRÜNLER ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDE ESAS MAMÜLLER ÜRETİLİRKEN ONLARLA BİRLİKTE KENDİLİĞİNDEN BAŞKA ÜRÜNLERDE ÜRETİLMEKTEDİR. BUNLARA YAN ÜRÜN DENİLMEKTEDİR. BİR ÜRÜNÜN YAN ÜRÜN SAYILMASI İÇİN SÖZ KONUSU ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERE GÖRE GEREK MİKTAR GEREKSE DEĞER OLARAK DAHA DÜŞÜK OLMASI GEREKİR. GENELDE YAN ÜRÜNÜN TOPLAN DEĞERİNDEN %10 VEYA DAHA AŞAĞI OLUR. BİR ÜRÜNÜN YAN ÜRÜN VEYA BİLEŞİK ÜRÜN OLARAK NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNDE EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİSİ BUDUR.
40. BRÜT SATIŞ HÂSILATI YÖNTEMİ BU YÖNTEM YAN ÜRÜN MALİYETİ İLE SATIŞ FİYATI ARASINDAKİ BİR İLİŞKİ OLDUĞU GÖRÜŞÜNDEN HAREKET ETMEKTEDİR. YÖNTEMDE YAN ÜRÜNLER BEKLENEN SATIŞ DEĞERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR VE ÜRETİM MALİYETLERİNDEN SATIŞ DEĞERİ KADAR PAY ALIR.
41. NET SATIŞ HÂSILATI YÖNTEMİ YAN ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAN ÜRÜNE AYRILMA NOKTASINDAN SONRA YAPILAN PAZARLAMA AMBALAJ TAŞIMA GİDERLERİ GİBİ EK GİDERLER DOĞRUDAN YAN ÜRÜNÜN MALİYETİNE VERİLMEKTEDİR. YAN ÜRÜNÜN DEĞERİ BRÜT SATIŞ TUTARINDAN EK GİDERLERİN ÇIKARILMASI SURETİ İLE BULUNMAKTADIR.
42. SATIŞ FİYATLARININ GERİYE DOĞRU HESAPLAMA YÖNTEMİ YAN ÜRÜN SATIŞ DEĞERİNDEN YAN ÜRÜNÜN SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ GİDERLER İLE SATIŞ GİDERLERİ VE NORMAL KAR TUTARI DÜŞTÜKTEN SONRA BULUNAN DEĞER YAN ÜRÜNÜN MALİYETİ OLARAK KABUL EDİLİR.
43. TEDARİK DEĞERİNİN ESAS ALINMASI YÖNTEMİ YAN ÜRÜNLER DIŞARIDAN SATIN ALINDIĞI ZAMAN İŞLETMEYE KAÇA MAAL OLACAKLAR İSE O DEĞERLE ÜRETİM HESABINDAN ÇIKARILARAK STOKLARA ALINIR. BU YÖNTEM ÖZELLİKLE YAN ÜRÜNÜN BİR BAŞKA ESAS ÜRETİM GİDER YERİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA UYGULAMAM ALANI BULUR.
44. BAŞABAŞ NOKTASI NE KAR NE ZARAR EDİLEN DURUMDUR. BAŞABAŞ NOKTASINDA TOPLAM GELİR TOPLAM MALİYETE EŞİTTİR. İŞLETME BU NOKTANIN ALTINDA ZARAR EDER. BU NOKTANIN ÜZERİNDE İSE KAR ELDE EDER.
45. BAŞABAŞ NOKTASINI BULABİLMEK İÇİN TOPLAM SABİT GİDERLERİ ÜRÜNÜN BİRİM SATIŞ FİYATI İLE BİRİM DEĞİŞKEN GİDERİNİN FARKINA BÖLÜNÜRSE SATIŞ MİKTARINA GÖRE BAŞABAŞ NOKTASI ELDE EDİLİR.
1. TOPLAM SABİT GİDERLER/BİRİM SATIŞ FİYATI-BİRİM DEĞİŞKEN GİDERLERİ=MİKTAR OLARAK BAŞABAŞ NOKTASI ELDE EDİLİR.
2. BAŞABAŞ NOKTASINI SATIŞ TUTARI OLARAK ELDE ETMEK İSTERSEK TOPLAM SABİT GİDERLERİ/SATIŞ FİYATI-KATKI PAYI (BİRİM SATIŞ FİYATI-BİRİM DEĞİŞKEN GİDERLER)
46. HARCAMA SATIN ALINAN MAL VE HİZMET İÇİN YAPILAN ÖDEMEYİ İFADE EDER. HARCAMA GİDER DEĞİLDİR. SATIN ALINAN İLK MADDE VE MALZEME KULLANILDIKÇA GİDERE DÖNÜŞÜR.
47. GİDER BİR İŞLETMENİN FAALİYETLERİNİ VE VARLIĞINI SÜRDÜREBİLMESİ VE BİR GELİR ELDE EDİLMESİ İÇİN BELLİ BİR DÖNEMDE KULLANDIĞI YADA TÜKETTİĞİ MAL VE HİZMETLERİN PARASAL TUTARIDIR.
48. MALİYET BİR ÜRETİM YAPMAK İÇİN YAPILAN ÜRETİM GİDERLERİ TOPLAMINA MALİYET DENİR.
49. TÜKENMEMİŞ MALİYET ÜRETİM İŞLETMESİNİN GELECEKTE GELİR YARATACAK NİTELİKTEKİ VARLIKLARINI TEMSİL EDER.
50. TÜKENMİŞ MALİYET GELECEKTE KULLANILAMAYACAK TAMAMEN TÜKETİLMİŞ MALİYETLERDİR.
51. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ ÜRETİLEN MAMULÜN BÜNYESİNE GİREN VE ONUN TEMEL YAPISINI OLUŞTURAN GİDERLERDİR.
52. DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ ÜRETİLEN MAMULUN MALİYETİNİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN İŞÇİLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN OLUŞTURDUĞU GİDER TÜRÜDÜR.
53. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ ÜRETİMLE İLGİLİ OLAN DİREK İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ İLE DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ DIŞINDA KALAN GİDERLER OLUŞTURUR. BU GİDERLER ÜRETİM DÖNEMİ SONUNDA YANSITMA HESAPLARI YOLUYLA ÜRETİLEN MAMULÜN MALİYETİNE YÜKLENİR.
54. EŞ ZAMANLI KAYIT YÖNTEMİ GİDERLER GERÇEKLEŞTİĞİNDE BİR YANDAN FONKSİYONEL AN GİDER HESAPLARINA KAYIT EDİLİRKEN AYNI ZAMANDA ALT HESAP OLARAK GİDER YERLERİ VE GİDER ÇEŞİTLERİ AÇISINDAN DA KAYIT YAPILMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR.
55. 710 BORÇLU 150 ALACAKLI OLDUĞUNDA İLK MADDE VE MALZEME KULLANILMASI ANLAMINDADIR.
56. 711 BORÇLU 710 ALACAKLI OLDUĞUNDA GİDER HESAPLARI İLE YANSITMA HESAPLARI KARŞILAŞTIRILARAK KAPATILIYOR ANLAMINDADIR.
57. DİREK İŞÇLİKLER ESAS ÜRETİM GİDER YERLERİ İLE İLGİLİ OLUP BELLİ MAMUL VEYA HİZMETİN ÜRETİM MALİYETİNE DOĞRUDAN YÜKLENEBİLEN İŞÇİLİK GİDERLERİDİR.
58. ENDİREK İŞÇİLİK ÜRETİM MALİYETİNE DOĞRUSAN YÜKLENEMEYEN ÜRETİM YERİNDEKİ İŞÇİLİKLERDİR. YARDIMCI VE YÖNETİCİ İŞÇİLİKLER ŞEKLİNDE KARŞIMIZA ÇIKAR.
59. ENDİREK İŞÇİLİKLER GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABINDA TAKİP EDİLİR.
60. İŞÇİLERİN NORMAL ÇALIŞMA ÜCRETLERİ,FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ,ÜRETİM PRİMLERİ BUNLAR DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİNİ OLUŞTURUR.
61. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİNİN UYGULANDIĞI İŞLETMELERDE ÜRETİM YAPILMAYAN İŞÇİLİKLER 680 ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDERLERİ HESABININ BORCUNA KAYDEDİLİR.
62. MUGT DE GİDER TAŞIYICILARI OLARAK 2 HESAP ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. 151 YARI MAMUL ÜRETİM HESABI 152 MAMULLER HESABI
63. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNU OLUŞTURAN 3 TEMEL MALİYET VARDIR. 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ DİR.

5 yorum:

Adsız dedi ki...

ya kardeş tmm ii güzelde bnların açıklaması nerde

Adsız dedi ki...

gülüyorum sadece arkadaşın yorumuna:D

Adsız dedi ki...

akıllılar bunların açıklaması lazım yazdıklarınızı biz de biliyoruz

Adsız dedi ki...

ya kardeşim bune böle bunların açıklaması nerde

Adsız dedi ki...

eline emeğine sağlık..