27 Nisan 2007 Cuma

Borçlar Hukuku - 1

BORÇLAR HUKUKU
1. BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HUKUK DALINDA YER ALIR.
2. BORÇLAR KANUNU İSVİÇRE BORÇLAR KANUNUNDAN MEDENİ KANUNKA BİRLİKTE ALINARAK 1926 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
3. BORÇLAR KANUNU SİSTEM OLARAK 2 KISIMDAN OLUŞUR 1 GENEL HÜKÜMLER 2 ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
4. EDİM BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSUDUR. ALACAKLININ İSTEMEYE YETKİLİ OLDUĞU BORÇLUNUNDA YERİNE GETİRMEYE ZORUNDA OLDUĞU DAVRANIŞTIR.
5. BORÇ İLİŞKİSİ 3 ANA KAYNAKTAN DOĞDUĞU KABUL EDİLİR.
1. HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR
2. HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
3. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
6. İNSAN İREDESİNİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DIŞA AKTARILMASINA İRADE AÇIKLAMASI DENİR.
7. BİR KİMSE İRADESİNİ HİÇBİR ŞÜPHEYE YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE AÇIKLAMIŞ İSE BU DURUMDA AÇIK İRADE BEYANINDAN SÖZ EDİLİR.
8. YAPILAN HUKUKİ İŞLEM ÖDEME KARŞILIĞI İSE İVAZLI İŞLEMDEN İŞLEMİN BİR KARŞILIĞI YOKSA YADA İŞLEM KARŞILIĞINDA BİR ÖDEME YOKSA İVAZSIZ İŞLEMDEN SÖZ EDİLİR.
9. BORÇ SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL SERBESTÎSİ VARDIR.
10. İCAP KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN İKİ İRADE BEYANINDAN ÖNCE AÇIKLANAN İCAP SONRA AÇIKLANAN İSE KABUL DÜR.
11. İCAP SÖZLEŞME YAPMA ÇAĞRISIDIR.
12. İCABIN ÖZELLİKLERİ
1. ZAMAN OLARAK KABULDEN ÖNCE YAPILIR
2. KESİN OLARAK BİR KABUL ÇAĞRISI ÖNERİSİDİR.
3. TEK TARAFLI BİR HUKUKİ İŞLEM OLUP KARŞI TARAFA ULAŞINCA SONUÇ DOĞURUR.
4. İCAP YAPAN KİŞİNİN BAĞLILIĞI KENDİSİ BİR SÜRE BELİRLEMİŞSE BU SÜRE BİTİNCEYE KADAR SORUMLU OLUR.
5. GAİPLER ARASINDA İSE ÖZEL BİR DÜZENLEMEYE TABİDİR.
6. İCAPÇI BELLİ KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İCAPTAN DÖNEBİLİR.
7. İCAP ŞEKLE TABİ DEĞİLDİR YAZILI YÂDA SÖZLÜ OLARAK YAPILABİLİR.
13. İCAP SÖZLEŞMENİN ESAS UNSURLARINI İÇERMEYEN KARŞI TARAFÇA KABUL EDİLDİĞİNDE SÖZLEŞMEYİ KURABİLECEK OLGUNLUKTA OLMAYAN BEYANLAR İCABA DAVETTİR. ÖRN: GAZETE RADYO VE TELEVİZYONDA FİYAT VERİLMEDEN YAPILAN REKLÂMLAR BİR İCABA DAVETTİR.
14. İCAP ÇAĞRISINI MUHATAP TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMESİ KABULDÜR. KABULLE BİRLİKTE SÖZLEŞME KURULUR.
15. BORÇLAR KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL SERBESTİSİ VARDIR.
16. KANUNUN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİNİ BİR ŞEKLE BAĞLAMASI DURUMUNDA KANUNİ ŞEKİLDEN SÖZ EDİLİR.
17. KANUNİ ŞEKİL 2 YE AYRILIR
1. SÖZLÜ ŞEKİL: İRADE AÇIKLAMASININ MUTLAKA SÖZLE YAPILMASI GEREKEN ŞEKLİDİR. ÖRN: EVLENME AKDİ SÖZLÜ VASİYETNAME GİBİ
2. YAZILI ŞEKİL: TARAFLARIN BORÇ DOĞURAN İRADE AÇIKLAMALARINI BİR SENEDE YAZMALARI BU AÇIKLAMA ALTINI İMZALAMALARI İLE MEYDANA GELİR.
3. 40,00 YTL Yİ GEÇEN BORÇLARIN YAZILI BELGE İLE BELGELENMESİ GEREKMEKTEDİR.
4. SÖZLEŞMEYİ KURACAK İRADE AÇIKLAMASININ GÖREVLİ RESMİ BİR MAKAM YADA RESMİ BİR MEMUR HUZURUNDA YAPILMASI VE ONUN TARAFINDAN ZAPTA GEÇİRİLMESİDİR.
18. KANUN YADA TARAFLARCA KARARLAŞTIRILAN ŞEKLE UYGUN OLMAYAN SÖZLEŞMELER BATIL SAYILIR.
19. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ
1. DEVİR VE FERAĞ SÖZLEŞMELERİ: BİR ŞEY ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKININ BAŞKASINA GEÇİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN AMACINI OLUŞTURUR. ÖRN: SATIŞ SÖZL. TRAMPA BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ DEVİR VE FERAĞ SÖZLEŞMELERİNE ÖRNEKTİR.
2. KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİ: BİR ŞEY VEYA BİR HAKKIN KULLANDIRILMASI AMACINI İÇEREN SÖZLEŞMELERDİR. ÖRN: KİRA ARİYET VE KARZ SÖZLEŞMELERİ ÖRNEKTİR.
3. KONUSU İŞ OLAN SÖZLEŞMELER: BORÇ İLİŞKİSİNİN KONUSU BİR İŞİN YAPILMASI YADA GÖRÜLMESİ İSE BU TÜR SÖZLEŞMELERE KONUSU İŞ OLAN SÖZLEŞMELER DENİR. ÖRN: HİZMET ESER YAYIN VEKALET KOMİSYON SÖZLEŞMELERİ
4. SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ: BİRŞEYİN SAKLANMAK YADA MUHAFAZA EDİLMEK ÜZERE BİR KİMSEYE BIRAKILMASINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDİR. ÖRN: VEDİA ARDİYE SÖZLEŞMELERİ
5. RİSKLİ SÖZLEŞMELER: SÖZLEŞMENİN KONUSUNU OLUŞTURAN EDİMİN TARAFLARDAN BİRİ İÇİN RİSK OLUŞTURMASIDIR. ÖRN: KEFALET KUMAR VE BAHİS KAYDIHAYATLA İRAT SÖZLEŞMELERİ
6. ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ: BORÇLAR KANUNUNDAKİ ADİ SÖZLEŞMELERDİR.
20. SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ SINIRLARININ İHLALİ HALİNDE SÖZLEŞME MUTKAT BUTLANLA SAKAT OLUR.
21. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ (ÖN SÖZLEŞME): HENÜZ SÖZLEŞME YAPMA KOŞULLARI OLUŞMADIĞI ANCAK SÖZLEŞMENİN İLERİDE KURULMASINA TARAFLARIN KARŞILIKLI ANLAŞMASI BİRBİRİNİ BAĞLAMASI SÖZLEŞME YAPMA VAADİ OLARAK ADLANDIRILIR.
22. GABİN (SÖMÜRGE AŞIRI YARARLANMA): SÖZLEŞME SERBESTLİĞİNİ SINIRLAYAN DURUMLARDAN BİRİDE GABİNDİR. SÖZLEŞME YAPILIRKEN TARAFARDAN BİRİNİN DİĞERİNİ SÖMÜRMEYE KALKIŞMASI GABİN OLARAK ADLANDIRILIR.
23. GABİNE MAĞRUZ KALAN KİŞİ SÖZLEŞMENİN YAPILIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL İÇERİSİNDE SÖZLEŞMETİ İPTAL EDEBİLİR.
24. İRADEİLE İRADEAÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK BEYAN SAHİBİ TARAFINDAN BİLEREK (KASTEN) YARATILMIŞSA BU DURUMDA ŞAKA BEYANI ZİHNİ KAYIT MUVAAZADAN BAHSEDİLİR.
25. İRADE İLE İDARE AÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK BEYAN SAHİBİNİN İSTEĞİ DIŞINDA OLUŞMASI HALİNDE İSE İRADE BOZUKLUĞU HALLERİ SÖZ KONUSU OLUR. BU DURUMDA HATA HİLE KORKUTMA HALLERİNDEN SÖZ EDİLİR.
26. LATİFE ŞAKA BEYANI BEYANDA BULUNAN KARŞI TARAFIN BEYANINI CİDDİYE ALMAYACAĞINI DÜŞÜNCESİ İLE GERÇEK İRADESİNE UYMAYAN BİR BEYANDA BULUNMASINA ŞAKA BEYANI ORTAYA ÇIKAR.
27. ZİHNİ KAYIT BİR KİMSE BEYANETTİĞİ ŞEYİ İSTEMİYORSA ZİHNİ KAYIT SÖZ KONUSUDUR.
28. İKİ TARAFIN İSTEĞİ İLE YARATILAN UYGUNSUZLUK HALİNE MUVAAZA-DANIŞIKLIK DENİR.
29. MUVAAZA TARAFLARI GERÇEK AMAÇLARINI GİZLEYEREK ORTAKLAŞA HAREKETLE İRADELERİ İLE AÇIKLAMALARI ARASINDA UYUŞMAZLIK YARATMALARI HALİNE DENİR.
30. MUVAAZA BİR SÖZLEŞMEDE HER İKİ TARAFIN İRADELERİ İLE BEYANLARI ARASINDA BİLEREK VE İSTEYEREK OLUŞTURDUKLARI UYGUNSUZLUK HALİDİR.
31. ADİ MUTLAK MUVAAZA TARAFLAR ARSINDA YAPILMIŞ GERÇEK İRADELERİNE UYMAYAN BİR GÖRÜNTÜ SÖZLEŞMESİDİR. GERÇEKTE BU SÖZLEŞME MEVCUT OLMAMAK ÜZERE OLUŞTURULMUŞTUR. TARAFLAR BU SÖZLEŞMEYE RAĞMEN SÖZLEŞME YAPMADAN ÖNCEKİ HUKUKSAL DURUMLARINI SÜEDÜRMEK KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDIR.
32. NİSBİ (MEVSUF) MUVAAZA TARAFLAR ARASINDA GERÇEKTE BİR SÖZLEŞME YAPILMAKTA ANCAK BUNU GİZLEMEK AMACIYLA BİR GÖRÜNTÜ SÖZLEŞMESİ DAHA KURULMUŞTUR.
33. NİSBİ MUVAAZA YI MUTLAK MUVAAZADAN FARKLI OLARAK GÖRÜNÜRDEKİ İŞLEMİN ALTINDA GİZLENMİŞ EK BİR GİZLİ İŞLEM YÂDA GİZLİ SÖZLEŞME OLMASIDIR.
34. MUTLAK BUTLANLA BİR HUKUKSAL İŞLEM KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ KALIR.
35. NİSBİ BUTLANLA MUTLAK BUTLAN ARASINDAKİ FARK
1. MUTLAK BUTLANDA AKİTTEKİ ÇÜRÜKLÜK KURAL OLARAK DÜZELTİLMEZ ÇÜRÜKTÜR. İŞLEM ÖLÜDÜR.
2. NİSBİ BUTLANDA ÇÜRÜKLÜK DÜZELTİLEBİLECEK DURUMDADIR.
36. BAŞLIBA NİSBİ BUTLAN NEDENLERİ
1. İRADE BOZUKLUKLARI ( HATA HİLE TEHDİT)
2. GABİN (SÖMÜRGE)
3. EHLİYET NOKSANI
37. DOLAYLI TEMSİL BU TEMSİL ŞEKLİNDE TAMSİLCİ YETKİ VEREN HESABINA FAKAT KENDİ ADINA HAREKET ETMEKTEDİR. BORÇ ÖNCE TEMSİLCİ ÜZERİNDE KALIR DAHA SONRA ADINA HAREKET EDİLEN KİŞİYE GEÇER.
38. DOĞRUDAN TEMSİL EKONOMİK HAYATTA ÇOK RASTLANAN TEMSİL TÜRÜDÜR. TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİL EDİLENİN HUKUK ALANINDA MEYDANA GELİR.
39. TEMSİL YETKİSİ YA KANUNDAN YADA TEMSİL EDİLENİN İRADESİNDEN DOĞAR.
40. PARA BORÇLERI ÖDEME ZAMANINDA ALACAKLININ İKAMETGÂHININ BULUNDUĞU YERDE İFA OLUR.
41. İKAMETTE ÖDENECEK PARA BORÇLARINA GÖTÜRÜLECEK PARA BORÇLARI DENİR.
42. PARÇA BORÇLARI BELLİ BİR ŞEYİN TESLİMİ BORCUDUR. PARÇA BORÇLARI SÖZLEŞME YAPILIRKEN TESLİM EDİLECEK ŞEYİN BULUNDUĞU YERDE İFA EDİLİR.
43. CİNS BORÇLARI TÜRÜ VEYA SAYI TARTI VEYA ÖLÇÜ İLE BENZERLERİNDEN AYIRT EDİLEBİLEN ŞEYLERE İLİŞKİN BORÇTUR.
44. CİNS BORÇLARI DOĞDUKLARI ANDA BORÇLUNUN İKAMETGÂHININ BULUNDUĞU YERDE İFA EDİLİR.
45. DİĞER TÜM BORÇLAR BORCUN DOĞUMU ZAMANINDA BORÇLUNUN OTURDUĞU YERDE (BORÇLUNUN İKAMETGÂHINDA)İFA OLUR.
46. ECEL BORCUN İFA EDİLMESİ İÇİN BELİRLİ BİR ZAMANIN SAPTANMIŞ OLMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR.
47. SÖZLEŞMELERDE SÜRELER AYIN BAŞI VE SONU TABİRLERİNDEN AYIN 1 GÜNÜ VE SONUNCU GÜNLERİ ANLAŞILMAKTADIR. AYIN ORTASI TABİRİNDEN 15 GÜN ANLAŞILMALIDIR.
48. SÖZLEŞMEDE SÜRE HAFTA ŞEKLİNDE BELİRLENMİŞSE BORÇ SON HAFTANIN SÖZLEŞME YAPILDIĞI GÜNE İSMEN UYAN GÜNÜNDE MUACCEL OLUR.
49. SÜRE AY OLARAK BELİRLENMİŞSE BORÇ SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI GÜN AYIN KAÇINCI GÜNÜ İSE SON AYIN BUNA UYAN GÜNÜNDE MUACCEL OLUR.
50. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ALACAKLININ BORÇLU TARAFINDAN EDİMİN İFA GİRİŞİMİNİ REDDETMESİ YADA ÖNLEMESİ OLARAK BİLİNİR.
51. BORÇLUNUN TEMMERÜDÜ BORÇLU BORÇLANDIĞI EDİMİ ZAMANINDA YERİNE GETİRMEZSE İAFDE GEİKTİĞİ TAKDİRDE TEMERRÜDE DÜŞER.
52. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNÜN ŞARTLARI
1. BORCUN MUACCEL OLMASI
2. ALACAKLININ İHTARI
53. BİR BORÇ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN 3 BİR KİŞİYE DEVREDİLMESİ ALACAĞIN TEMLİKİDİR.
54. ALACAĞIN TEMLİK TÜRLERİ
1. KANUNİ TEMLİK: BİR ALACAĞIN KANUNDAN DOLAYI BİR ALACAKLIDAN BAŞKA BİR KİMSEYE GEÇMESİDİR.
2. KAZAİ TEMLİK: BİR ALACAĞIN YARGIÇ KARARI İLE BAŞKA KİŞİYE GEÇMESİDİR.
3. İRADİ TEMLİK: DEVREDENLE DEVRALAN ARASINDA YAPILAN BİR ANLAŞMA İLE ALACAĞIN TEMLİK EDİLMESİDİR.
55. ALACAĞIN TEMLİKİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
1. BİR ALACAĞIN BULUNMASI
2. YAZILI TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
3. TEMLİK EDENİN TASARRUF YETKİSİ
4. ALACAĞIN TEMLİKİNİN YASAKLANMAMIŞ OLMASI
56. BORCUN NAKLİ BİR BORÇ İLİŞKİSİNDE BORÇLUNUN BORÇ İLİŞKİSİ DIŞINA ÇIKARAK YERİNE YENİ BİR BORÇLUYA BIRAKMASI DIR
57. BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER
1. BORCUN İFASI: İFA BORCUN DOĞAL OLARAK SONA ERME SEBEBİDİR.
2. İBRA (AKLAMA): ALACAKLININ BORÇLU İLE YAPTIĞI BİR SÖZLEŞME İLE ALACAĞINDAN VAZGEÇMEK YOLUYLA BORÇLUYU BORCUNDAN KURTARMASIDIR.
3. BORCUN YENİLENMESİ: MEVCUT BİR BORCUN YENİ BİR BORÇ MEYDANA GETİREREK ESKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİDİR.
4. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞTİRİLMESİ:
5. TAKAS: BİRBİRLERİNDEN AYNI TÜRDEN ALACAKLARA SAHİP KİMSELER ARASINDA YAPILAN HESAPLAŞMADIR.
6. ZAMANAŞIMI: SÖZ KONUSU ZAMAN AŞIMI ALACAK HAKKININ İLERİ SÜRÜLMESİNİ ÖNLEYEN ZAMANAŞIMIDIR.
58. DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER: BİR HAKKIN KESİN OLARAK DEVRİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELERDİR. BU SÖZLEŞMELER SADECE HAKKIN DEVRİ BORCUNU DOĞURURLAR. ÖRNEK: SATIM TRAMPA BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELER ÖRNEKTİR.
59. KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİ: BU SÖALEŞMELERLE BİR ŞEYİN MÜLKİYETİ DEVREDİLMEZ. SADECE BİR ŞEYİN KULLANDIRILMASI TAAHHÜT EDİLİR. ÖRNEĞİN: KİRA ARİYET ÖDÜNÇ KARZ SÖZLEŞMELERİ KULLANDIRMA SÖZLEŞMELERİNE ÖRNEKTİR.
60. İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ: İNSAN EMEĞİ KULLANIMIYLA BELLİ İŞLERİN GÖRÜLMESİ AMACINA YÖNELİK DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDİR. ÖRNEĞİN: HİZMET SÖZLEŞMESİ İSTİSNA (ESER) SÖZLEŞMESİ VEKALET SÖZLEŞMESİ ÖRNEKTİR.
61. SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ: ALACAKLIYA AİT BİR EŞYANIN BORÇLU TARAFINDAN BİR SÜRE SAKLANMASINI BELLİ SÜRE SONUNDA O ŞEYİN ALACAKLIYA GERİ VERİLMESİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞMELERDİR. ÖRNEĞİN: VEDİA ARDİYE OTELCİYE HANCIYA TEVDİ SÖZLEŞMELERİ SAKLAMA SÖZLEŞMELERİNE ÖRNEKTİR.
62. TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ: BİR BORCUN İFASINI SAĞLAMAK AMACI İLE DÜZENLENİR. TEMEL AMAÇ VAR OLAN ASIL BORCUN VADESİNDE TAHSİL EDİLMESİDİR. ÖRNEĞİN: KEFALET REHİN VE CEZAİ ŞART SÖZLEŞMELERİ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNE ÖRNEKTİR.
63. SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI OLAN SÖZLEŞMELER: EDİMİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEYECEĞİ VE BUNUN KAPSAMI ÖNCEDEN BELLİ DEĞİLDİR. ÖRNEK: BAHİS VE KUMAR KAYDI HAYATLA İRAT ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMELERİ
64. ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ: ÖRNEK ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ
65. KEFALETİN NİTELİKLERİ
1. FER’İLİK: YANİ KEFALET GEÇERLİ ASIL BORCA BAĞLI OLARAK HÜKÜM İFADE EDER. ASIL BORÇ SONA ERİNCE KEFALETTE SONA ERER.
2. TALİLİK: KEFALET 2.DERECEDE AKİTTİR. İLK AŞAMADA ASIL BORÇLU TAKİP EDLİR.
3. İVAZSIZLIK: KEFALET SÖZLEŞMESİ GENEL OLARAK SADECE KEFİLE YÜKÜMLÜLÜK GETİRİR.
66. KEFALETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
1. GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN OLMASI
2. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ OLMASI
67. KEFALERİN TÜRLERİ
1. ADİ KEFALET: ASIL KEFALET TÜRÜDÜR. ADİ KEFALETTE ASIL BORÇLU TAKİP EDİLMEDEN KEFİLE BAŞVURULAMAZ.
2. MÜTESELSİL KEFALET: DAHA ÇOK BANKACILIK UYGULAMALARINDA KULLANILAN KEFALET TÜRÜDÜR.
i. MÜTESELSİL KEFALETİN ADİ KEFALETEN FARKI ALACAKLI TARAFINDAN ASIL BORÇLUYA BAŞVURMADAN DOĞRUDAN KEFİL ALEYHİNE TAKİBE GEÇİLEBİLMESİDİR.
3. BİRLİKTE KEFALET: ARALARINDA SUBJEKTİF BİR İLİŞKİ BULUNAN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN AYNI BORCA KEFALET ETMESİDİR.
4. KEFİLE KEFALET: ALACAKLIYA KARŞI DAHA ÖNCE KEFİL OLMUŞ VEYA OLACAK KİMSENİN BORCUNA TEKEFFÜL ETMEKTİR.. SÖZLEŞME KEFİLE KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDA YAPILIR.
5. RÜCUA KEFALET: AKSİ KARARLAŞTIRILMAMIŞSA ADİ KEFALET NİTELİĞİNDEDİR. İLK KEFİLE LARŞI ASIL BORCUN ÖDEME GÜCÜNÜ TEKEFFÜL EDER. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İKİ KEFİL İLE RÜCUA KEFİLDİR.
68. BANKACILIK UYGULAMASINDAKİ KEFALET TÜRÜ MÜTESELSİL KEFALETTİR.
69. AKSİ BELİRTİLMEMİŞSE TİCARİ BORÇLARDA KEFİLLİK MÜTESELSİL KEFALET SAYILIR.
70. ADİ KEFALETTE ASIL BORÇLUNUN ACZİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA KEFİLE BAŞVURULUR.
71. KARZ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI:
1. ÖDÜNÇ VERİLECEK BİR MİKTAR PARA YÂDA MİSLİ EŞYANIN OLMASI
2. ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİN MÜLKİYETİNİN ÖDÜNÇ ALANA GEÇMESİ
3. GERİ VERME BORCU ÖDÜNÇ ALINAN ŞEYİN EŞİT MİKTAR VE BENZERİNİ GERİ VERMEYİ ÜSTLENMESİ
4. GERİ VERME BORCU ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNİN ESAS UNSURUNU OLUŞTURUR.
72. ADİ KARZDA SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ İSE FAİZ ÖDENİR.
73. TİCARİ KARZDA FAİZ ÖDEYECEĞİ KARARLAŞTRIRILMAMIŞSADA FAİZ ÖDENİR.
74. HAVALE TEK TARAFLI BİR İRADE İLE HAVALE ÖDEYİCİSİNE ÖDEME HAVALE ALICISINADA ALMA YETKİSİ VERİR. HAVALE 3 TARARFLI BİR İLİŞKİDİR.
1. HAVALECİ
2. HAVALE ÖDEYİCİSİ
3. HAVALE ALICISI

5 yorum:

Arif Karagöz dedi ki...

Süpersin arkadaşım.
Teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

reminder to those coming out of the elite universities. A great take their own personal inventory to do this kind of thing at [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin outlet[/url] you know, you guys are coming out of these elite universities, for a long time while he talked about an emotional issue. But [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックス時計[/url] coaches have featured on his dating experts interview series at them. So Ive spent a long time with talent management, human [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]人気 ルイヴィトン 財布[/url] immediately beneath the hard up. comes out of her chest at the famous native sons. Camping The park has two big campgrounds [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin outlet[/url] buds to life then you might have come across the Big Train or itself... and the more insecure he became, the more afraid he [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin outlet[/url] on were many or even all of the spaces are taken. David Crockett and "Double Your Dating" they can have decent value. Taken on
difficult. I think a lot of the best talent is hidden talent. that too.) It is a complete education about women and what [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm[/url] dentistry procedure, you can be sure you will be as comfortable Your Dating, recently interviewed Payton Kane, radio show host [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]christian louboutin[/url] because Im involved with a couple of awards initiatives, and you share. There is this hideous little four letter word in the dating [url=http://www.hotelshelter.com/rolex.htm]ロレックス[/url] instruction method that is rising in fame nowadays: DVD video. astronomical objects without any mention of influences they have [url=http://www.hotelshelter.com/christianlouboutin.htm]Christian Louboutin outlet[/url] section you are in) book? and then she will start talking about from them. The DVD equips you with simple and unequivocal advice [url=http://www.hotelshelter.com/louisvuitton.htm]ルイヴィトン バッグ[/url] conferences or pitching their startup, whatever it is, always possible people. But do you really do that? And do you make the

Adsız dedi ki...

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web
site, how can i subscribe for a blog website?
The account helped me a acceptable deal. I had
been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
clear idea

Here is my blog post :: Louboutin Sale

Selcuk Vural dedi ki...

Vizeyle final birliktemi

Adsız dedi ki...

1-4 unite arası mı gerceten bu bize sınavda yardımcı olur mu kardeşim