1 Aralık 2008 Pazartesi

2008-2009 Blanco Sınıf Değiştirme Hadleri


SINIF DEĞİŞİKLİĞİ HK
(Bilgilendirme amaçlıdır.)

Vergi Usul Kanunun 177.Maddesi Bilanço Esasına göre Defter Tutması gereken Tüccarları belirlemiştir. Her yıl Yeniden Değerleme oranı göz önüne alınarak bu hadler Gelir idaresi Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır. 20/11/2008 tarih ve 27060 Sayılı Resmi gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 387 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ uyarınca yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir. Belirlenen yeniden değerleme oranını geçen yılki hadlere uyguladığımız zaman 2009 yılında Sınıf değişikliği hadlerini de hesaplamış oluyoruz.

1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan;
Yıllık Alışları 107.000 + %12(12.840)=119.840 (%20 ilaveli 143.808 YTL) veya
Yıllık Satışları 150.000 + %12(18.000)=168.000 (%20 ilaveli 201.600 YTL) aşanlar,

2- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;
Gayri safi iş hasılatı 60.000 + %12(7.200)=67.200(%20 ilaveli 80.640 YTL)

3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde ;
G.S.iş hasılatı 5 katı + Yıllık Satış Tutarı 107.000+ %12(12.840)=119.840 (%20 ilaveli 143.808 YTL)

Hiç yorum yok: